Så det kan bli,var finns moral och etik ?

Det är dags för influensavaccinering . Vi Kjell och jag tillhör riskgruppen. Vi är 85 och 81 år gamla. Med många svåra sjukdomar. Kjell rullstolsburen. Jag rollator , rullstol . Vi bor i särskilt boende här på Dallas. Vi har hjälp av hemtjänst ,komunens sjukvård ingår  . Medecin.mm.

Men det finns ett Men ,nya regler, vi är inte sängliggande. Fast det finns en kommunskjöterska här, som skulle kunna ge oss  vaccicn.  Får hon inte göra det. Hon ska”sitta” på  Hälsocentralen och vi halta och lytta ska  släpas dit av hemtjänsten för att få sprutan.

Vi skulle med glädje springa dit om vi kunde. Det känns nedvärderande. Vi är inte omyndigförklarade för att vi är gamla och sjuka. Och vi betalar för hjälpen . Hemtjänstavgiften  där all hjälp ingår.

Man blir trött lessen.  Tack alla ni i hemtjänstpersonalen, ni är underbara. Hoppas ni orkar med alla nymodigheter, ni fårutstå.

Ett sista Men,även ni , i toppensom beslutat om detta, blir gamla en dag.

Dagens citat :  Vår tid är för värdefull för att slösas bort på ovesäntliga saker.

– 1 gr  dimma               Vi hörs.